NYTTIG Å VITE

Laanekasse STATENS LÅNEKASSE

Statens lånekasse gir lån og stipend til alle utdanningene. I tillegg mottar skolen støtte fra Kunnskapsdepartementet. Handelsinstituttet er derfor svært konkurransedyktig på pris.

 

Soknad SØKNAD, AVMELDING OG FORBEHOLD

Søknad og kopier av attester og vitnemål sender du per post, eller bruker vårt elektroniske søknadsskjema. Husk å ettersende nødvendige attester og vitnemål. Når du har mottatt et opptaksbrev fra oss, er du formelt tatt opp som student. Blir en søknad trukket tilbake etter opptak, skal skriftlig melding sendes Handelsinstituttet. Dersom et påbegynt studium avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre studier umulig, betales kun for mottatt undervisning. Dersom et påbegynt studium avbrytes av andre grunner i løpet av 1. semester, må studieavgiften for 1. semester betales. Ved avbrudd etter at 2. semester er begynt, må hele studieavgiften betales. Vi tar forbehold om et visst antall søkere for å kunne starte opp hver enkelt utdanning.