Les om bruken av informasjonskapsler og personlig informasjon i vår personvernerklæring. 

Copyright © 2019. Med forbehold om endringer.

  • Black Facebook Icon

Handelsinstituttet
Jonas Reins gate 4
5008 BERGEN

 

Tlf. 55 55 92 60

E-post@handelsinstituttet.no

Logistikkoordinator

Utdanningen kvalifiserer deg for jobb i alle typer handels- og produksjonsbedrifter og offentlige og private transport- og logistikkbedrifter, som for eksempel Bring, DB Schenker og Hallvard Lerøy AS. Som logistikkstudent ved Handelsinstituttet får du tilgang til de nyeste verktøyene for planlegging og kontroll av bedriftens transportrutiner.

 

MÅLRETTET STUDIEPLAN

 

Studieplanen er lagt opp for å gi deg nødvendig kompetanse innen, blant annet:

  • Planlegge, styre og kontrollere strømmen av varer og tjenester

  • Regelverket rundt forflytning av varer, både toll og ADR

  • Planlegging og overvåking av transporten

  • Lagerstyring og materialflyt

  • Økonomistyring, budsjettering og analyse

  • Norsk og engelsk forretningsspråk

  • Service, kundebehandling og presentasjonsteknikk

 

 

FORKUNNSKAPER

Du bør ha fullført treårig videregående skole, eller ha tilsvarende bakgrunn eller jobberfaring som kan kompensere for dette. Dette er en ettårig fulltidsutdanning som er delt opp i to semestre. Studiestart i august.

STUDIEÅRET 2019/2020

Skoledagen starter kl. 08.30 og varer til kl. 14.10, mandag til torsdag. I begynnelsen er det undervisning på noen fredager. 

Studiestart er 23. august 2019.

STUDIEAVGIFT

Studieavgift per år kr 31.750,-

Bøker/materiell og kopiavgift kommer i tillegg til studieavgiften.

Logistikk er altomfattende. Det handler om evnen til å kunne tenke helhetlig, veie alle forhold opp mot hverandre og komme frem til gode løsninger. I utdanningen tar vi for oss alt fra kontakt med kundene til leveringsbetingelser, innkjøp, informasjonsstrøm og vareflyt. Vi jobber med hvordan vi tilpasser behovet til kunden, uansett om det gjelder pakker eller tjenester.

Faglærer Finn Terje Lien

Les hele intervjuet med Finn her

pdf-icon-vector-3.png

STUDIEPLAN

 

LAGER OG LOGISTIKK

 

Grunnleggende logistikk

For alle bransjeområder er god logistikkforståelse av avgjørende betydning for fremstilling av virksomhetens produkter. Denne modulen tar for seg logistikk-begrepet, og er ment å gi en solid, grunnleggende innføring i logistikk. Sentrale områder vil være godshåndtering fra inntak og lagring av råvarer til lagring og ekspedisjon av produkter.

 

Lagerstyring

Innen de fleste virksomheter er godshåndtering fra inntak og lagring til utsendelse,  av største betydning. En vesentlig del av dette vil være lager og lagerstyringsarbeid. Materialflyt og ulike lagerteknikker står sentralt i denne modulen.

 

 

TRANSPORT OG SPEDISJON

 

Samferdsel

Denne fagmodulen skal gi innsikt i transportpolitiske spørsmål sett fra et samfunnsmessig perspektiv. Den vil også gi en generell innføring i hvordan samferdselspolitikken i Norge er utformet, både med tanke på et historisk perspektiv, men også for å angi de viktigste utviklingstendensene for fremtiden.

 

Befraktning og spedisjon

I løpet av denne fagmodulen vil befrakterens og speditørens rolle bli tatt opp og grundig beskrevet. Faget vil gi en grunnleggende gjennomgang av alle lover og regler, samt praktiske arbeidsoppgaver som knytter seg til befrakterens og spedi-tørens arbeidsfelt. Alle transportformer; vei, bane, sjø og luft skal gjennomgås.

 

Toll og spedisjon

Kunnskap om fortolling og bruk av Tolletatens program for elektronisk fortolling, TVINN, er en viktig del av kurset. Du vil lære grunnleggende fortolling, bruk av toll-tariffen, i tillegg til at vi tar opp tekniske spørsmål knyttet til fortolling i transport- og eksport/importbedrifter.

 

Transportrett

Selv om faglærerne innen befraktning og spedisjon vil ta opp mange juridiske problemstillinger i sine forelesninger, har vi i denne fagmodulen valgt å gå inn på en del viktige lover og regler som spesielt har med avtalerett og erstatning å gjøre.

 

Adr farlig gods

ADR Kompetansebevis har i flere år vært påkrevd for å transportere farlig gods lovlig og trygt. På kurset får du sertifisering i grunnleggende ADR.

 

KOMMUNIKASJON OG ORGANISASJON

 

Engelsk forretningsspråk

Det gis opplæring i skriftlig og muntlig forretningsspråk, og ved bestått eksamen i Business English Communication (BEC) oppnås Cambridge Certificate.

 

Norsk forretningsspråk

Her legges det vekt på å oppøve skriftlig, enkel formuleringsevne, først og fremst innen administrativt norsk språk. Det legges spesielt fokus på regler for oppsett av moderne forretningsbrev (møteinnkallinger og referater), notater og rapporter.

Last ned studieplanen her

Har du spørsmål om utdanningen?

 

Finn T. Lien

Faglærer i logistikk og HMS

finn.terje.lien@gmail.com