Les om bruken av informasjonskapsler og personlig informasjon i vår personvernerklæring. 

Copyright © 2019. Med forbehold om endringer.

  • Black Facebook Icon

Handelsinstituttet
Jonas Reins gate 4
5008 BERGEN

 

Tlf. 55 55 92 60

E-post@handelsinstituttet.no

Nyttig å vite

SØKNAD, AVMELDING OG FORBEHOLD
 

Søknad og kopier av attester og vitnemål sender du per post, eller bruker vårt elektroniske søknadsskjema. Husk å ettersende nødvendige attester og vitnemål. Når du har mottatt et opptaksbrev fra oss,

er du formelt tatt opp som student. Blir en søknad trukket tilbake etter opptak, skal skriftlig melding

sendes til Handelsinstituttet.

 

Dersom et påbegynt studium avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre studier umulig, betales kun for mottatt undervisning. Dersom et påbegynt studium avbrytes av andre grunner

i løpet av 1. semester, må studieavgiften for 1. semester betales. Ved avbrudd etter at 2. semester er begynt, må hele studieavgiften betales. Vi tar forbehold om et visst antall søkere for å kunne starte opp hver enkelt utdanning.

GODKJENT AV STATENS LÅNEKASSEN

Statens lånekasse gir lån og stipend til alle utdanningene. I tillegg mottar skolen støtte fra Kunnskapsdepartementet. Handelsinstituttet er derfor svært konkurransedyktig på pris.

Ofte stilte spørsmål

Når er søknadsfristen?

Vi har fortløpende opptak. Det vil si at du kan søke helt frem til studiestart, men hvis du vil sikre deg plass, søker du så snart du har bestemt deg.

 

Når må jeg gi beskjed hvis jeg ikke vil ha skoleplassen?

Så snart som mulig, når du har bestemt deg. Slik kan vi tilby plassen til andre. Økonomisk forplikter du deg når du har startet på skolen.

 

Kan jeg ettersende vitnemål?

Ja, det går helt fint!

 

Jeg kan ikke komme første dagen, men vil likevel ha skoleplassen.

Vi anbefaler at du kommer de første dagene siden vi går gjennom mye informasjon. Hvis du likevel ikke kan komme, gi oss beskjed og vær forberedt på at du må lese på egenhånd.

Når kan jeg søke om lån og stipend fra Lånekassen?

Så snart du har fått opptaksbrev fra oss kan du søke om lån og stipend.

 

Når får jeg lånet mitt fra Lånekassen?

Når du får lånet ditt kommer an på når du søker. For studenter i Norge er første utbetalingen for høstsemesteret tidligst i begynnelsen av august. Første utbetaling for vårsemesteret er tidligst i begynnelsen av januar.

 

Når får jeg studentbevis?

Første skoledag tar vil bilde av deg og du fyller ut et bestillingsskjema for studentbevis. Studentbeviset bestilles og kommer vanligvis etter ca. 1- 2 uker. Du betaler kr 95,- når du får kortet. Du kan få en bekreftelse på at du er student, som kan brukes midlertidig.

Hvorfor er studieavgiften så lav i forhold til andre private skoler?

Handelsinstituttet mottar økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet, og det kommer studentene til gode i form av lav studieavgift.

 

Når må studieavgiften betales?

Du betaler i 4 terminer. 2 om høsten og 2 om våren. Du får tilsendt fakturaer.

 

Kan jeg betale før forfall?

Ja, det er helt i orden! Du får 2 fakturaer rett etter skolestart, og 2 fakturaer i 2. semester.

 

Hvor lang er skoledagen?

Det er undervisning mandag til torsdag og enkelte fredager fra kl. 08.30 – 14.10. I tillegg må du beregne å benytte fredager til prosjektoppgaver i gruppe.

 

Har skolen høstferie og vinterferie?

Ja, vi følger skoleruten til videregående skoler i Hordaland for høstferie og vinterferie. Vi følger imidlertid ikke planleggingsdagene til skoler og barnehager.

 

Må jeg møte til timene?

Ja, vi har frammøteplikt til undervisningen. Ved langvarig dokumentert sykdom eller av velferdsgrunner, kan man søke om at inntil 10 dager per skoleår ikke føres på vitnemålet. Vi tar opptak av timene, slik at de kan sees på nytt eller taes igjen om du er vekke.

 

Hva skjer hvis jeg stryker på en eksamen eller blir syk?

Du får tilbud om ny eksamen, ved neste ordinære eksamen. (Vanligvis på slutten av neste semester). Hvis du blir syk på eksamensdagen, må du snarest mulig skaffe en sykeattest og levere administrasjonen, for å få tilbud om ny eksamen.

 

Hvis jeg slutter mens jeg går på skolen, må jeg da betale alt?

Hvis du må slutte pga. sykdom eller uforutsette, alvorlige forhold som gjør at du ikke kan fortsette, betaler du kun for mottatt undervisning, dvs. frem til den dagen du ble syk. Hvis du slutter av andre grunner i løpet av 1. semester, betaler du for 1. semester. Hvis du slutter etter at 2. semester et begynt, betaler du hele studieavgiften. Du må sende en skriftlig melding til skolen hvis du slutter.

Finner du fortsatt ikke svaret du leter etter? Kontakt oss.