Les om bruken av informasjonskapsler og personlig informasjon i vår personvernerklæring. 

Copyright © 2019. Med forbehold om endringer.

  • Black Facebook Icon

Handelsinstituttet
Jonas Reins gate 4
5008 BERGEN

 

Tlf. 55 55 92 60

E-post@handelsinstituttet.no

Administrasjonskoordinator - Regnskap

Regnskapsutdanningen gjør deg i stand til å jobbe som administrasjonskoordinator med fokus på regnskap og/eller lønnskjøring. Utdanningen er praktisk rettet og gir deg opplæring i hvordan regnskap og lønn føres i et moderne arbeidsliv. Det er stort behov for administrasjonsmedarbeidere med god økonomisk forståelse, og studentene våre er derfor ettertraktet i næringslivet.


PRAKTISK UTDANNING OG MANGE FUNKSJONER
Denne utdanningen gir en solid og praktisk opplæring, blant annet innen:

  • Regnskap, lønn og personal

  • Økonomistyring, budsjettering og analyse.

  • Norsk og engelsk forretningsspråk

  • Service, kundebehandling og presentasjonsteknikk

  • IT som arbeidsverktøy, inkl dokumenthåndtering

 

FORKUNNSKAPER

Du bør ha fullført treårig videregående skole, eller ha tilsvarende bakgrunn eller jobberfaring som kan kompensere for dette. Dette er en ettårig fulltidsutdanning som er delt opp i to semestre. Studiestart i august.

STUDIEÅRET 2019/2020

Skoledagen starter kl. 08.30 og varer til kl. 14.10, mandag til torsdag. I begynnelsen er det undervisning på noen fredager. 

Studiestart er 23. august 2019.

STUDIEAVGIFT

Studieavgift per år kr 31.750,-

Bøker/materiell og kopiavgift kommer i tillegg til studieavgiften.

For mange er dette først og fremst et uforglemmelig år, de føler de lærer mye og som mange sier

– «året går for fort».

Faglærer Janneke Johansen

pdf-icon-vector-3.png

STUDIEPLAN

 

REGNSKAP, LØNN OG PERSONAL

 

Regnskap med programvare

Vi bruker et moderne, komplett regnskapsprogram.
Du får en grundig opplæring i regnskapsføring. Du vil også
få en enkel innføring i regnskapsloven og bokføringsloven.

 

Tema

• anleggsregister

• bilagsføring

• fakturering og fakturamottak

• kreditnota og rentenota

• lagerstyring

• enkel årsavslutning

 

Lønn og personal

Faget gir en innføring i de mest sentrale deler av avtaleverket rundt personalarbeid. I tillegg vil du få en grunnleggende opplæring i lønnskjøring, som for eksempel de vanligste lønnsarter og behandling av reiseregninger. Vi bruker et moderne lønnsprogram. 

 

ØKONOMI OG IT

 

Økonomistyring

Hovedområdet vil være å føre og avslutte et enkelt regnskap. Beregne og analysere nøkkeltall samt priskalkulasjon og budsjettering.

 

It som verktøy

I disse timene blir du trenet opp til å nå et høyt brukernivå
innen office-pakken. 

 

Touchmetoden introduseres og oppøves

Ved å gjøre tastaturbehandlingen mer effektiv, reduseres samtidig risikoen for  slitasjeskader, som er den raskest økende årsaken til sykdomsfravær i arbeidslivet.

 

Elektronisk dokumenthåndtering og datasikkerhet

Faget vil gi en innføring i elektronisk behandling av dokumenter. Herunder elektronisk registrering og søk for gjenfinning, samt elektronisk deling av dokumenter mellom avdelinger og/eller involverte i aksbehandlingen. Du lærer også hvordan du beskytter deg mot datakriminalitet.

 

KOMMUNIKASJON OG ORGANISASJON

 

Norsk forretningsspråk

Her legges det vekt på å oppøve skriftlig, enkel formuleringsevne, først og fremst innen administrativt norsk språk, med fokus på regler for oppsett av moderne for-retningsbrev, møteinnkallinger og -referater, notater
og rapporter.

 

Engelsk forretningsspråk

Det gis opplæring i skriftlig og muntlig forretningsspråk, på to forskjellige nivåer. Ved bestått eksamen i business english communication (bec) oppnås cambridge certificate.

 

Hms og organisasjonen

Hms-reglene gjennomgås. Hva er de fysiske og psykososiale betingelsene for et godt arbeidsmiljø? Organisasjonsteorien tar for seg de mest grunnleggende punktene innen organisasjonslære, som for eksempel modeller og mål, kultur, konflikter og kommunikasjon.

 

Service og kundebehandling

I en tid hvor stadig flere bedrifter tilbyr tilnærmet samme kvalitet på produkter, priser og varer, er det mye som tyder på at service og kundebehandling blir et av de viktigste konkurransefortrinnene for fremtiden.

 

Presentasjonsteknikk

Du trener opp evnen til å uttrykke deg muntlig og oppøve ferdighet i å presentere et innhold for et publikum. Powerpoint brukes som verktøy i presentasjonen, og du lærer om kommunikasjonsmodellen med tilhørende begrepsdefinisjoner og  vektlegging på mottaker.

Last ned studieplanen her

Har du spørsmål om utdanningen?

Janneke Johansen

Faglærer 

janneke@online.no